free web
free web
free web
Home » Blog truyện hay

Đây là một câu chuyện dân gian với ý nghĩa sâu xa đáng để suy ngẫm, câu chuyện kể lại một vị vua rất giỏi nhưng lại bị chột một bên mắt và cụt một bên chân, ông muốn mình được hậu thế nhớ tới nên nhờ người vẽ lại chân dung của mình.