free web
free web
free web
[ Tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về website » Tổng hợp code và javascript » Mã nguồn để tạo ra trang test code và javascript
Mã nguồn để tạo ra trang test code và javascript
Admin-8x Date: Thứ tư, 11.Jan.2017, 11:08 AM | Message # 1
Offline
Avatar
Cấp độ: ₷oáiҪa
Bài viết: 36
Ưu điểm : 
- Test nhanh code Javascript.
- Code do admin của trang thichcode.net viết nên không mã hóa. coppy nhớ ghi nguồn thichcode.net tôn trọng bản quyền tác giả nhé...!
- Tô màu và chia dòng trong phần edit code (giúp dễ xem và đẹp).

Code
<link href="https://cdn.rawgit.com/codemirror/CodeMirror/master/lib/codemirror.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<script src="https://cdn.rawgit.com/codemirror/CodeMirror/master/lib/codemirror.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.rawgit.com/codemirror/CodeMirror/master/mode/xml/xml.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.rawgit.com/codemirror/CodeMirror/master/mode/javascript/javascript.js" type="text/javascript"></script>
<!--Khung xem nhanh kết quả code (Scrip 2)-->
<span style="color: #3366ff; font:30px Segoe UI;">Nhập mã</span>
<form name="form1" method="post">
    <textarea id="editor" name="code" wrap="soft" style="border:solid 1px #b9b8b6;padding:5px;width:100%;height:200px;scroll:auto;">
<p style="line-height: 18px; font-size: 18px;  font-family: times;">
Kết quả đoạn code Javascript:<br><br>
<script>
for (var line=1; line<60; line++) {
  for(var i=1;i<29;i++) {
    var s = (Math.floor((Math.random()*2)%2)) ? "╱" : "╲";
    document.write(s);
  }
  document.writeln("<br>");
}
</script>
</p>
</textarea></form>

<br/>

<INPUT TYPE="button" NAME="submit_html" VALUE=" Xem nhanh " ONCLICK="submit_html()">
<INPUT TYPE="button" NAME="do" VALUE=" Toàn Màn Hình" ONCLICK="DoHTML()">
<INPUT TYPE="button" NAME="XoaMa" VALUE=" Xóa mã " ONCLICK="XoaMa()">

</br>
</br>

<!--Xem nhanh kết quả (Scrip 2)-->
<span style="color: #339966; font:30px Segoe UI;">Kết quả</span>
</br>
<iframe src="about:blank" name="preview" style="height:250px;width:100%;border:solid 1px #b9b8b6;padding:5px;background:#ffffff" frameborder="0"></iframe>
<script>
    window.onerror = null;
    var editor = CodeMirror.fromTextArea(document.getElementById("editor"), {
        lineNumbers: true,
        mode: "xml"
    });

    function DoHTML() {
        editor.save();
        var code = document.getElementById("editor").value;
        //alert(code);
        resultwindow = window.open("", "resultwindow", 'toolbar=no, scrollbars=1, height=500, status=0, menubar=0');
        resultwindow.focus();
        resultwindow.document.write(code);
    }

    function submit_html() {
        editor.save();
        var code = document.getElementById("editor").value;
        //alert(code);
        window.document.form1.code.value = '';
        preview.document.write(code);
        preview.document.close();
        preview.focus();
    }

    function XoaMa() {
        editor.getDoc().setValue("");
    }
</script>

Nguồn: thichcode.net


Sống với niềm tin và đam mê sẽ sớm có được thành công,
Không hoang tưởng cũng không kiêu ngạo, thành công sẽ vững bền.
 
Forum » Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về website » Tổng hợp code và javascript » Mã nguồn để tạo ra trang test code và javascript
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: